Nieuwbouw

Vetvice ontwerpt stallen voor melkvee en jongvee, en complete terreinplannen. Voor nieuwbouw en verbouwingen. Vanzelfsprekend werken we in goed overleg met de opdrachtgever en op basis van de bedrijfsdoelen en gestelde kaders. Wij leveren de meeste waarde als u ons van begin tot einde van het ontwerpproces betrekt, maar leveren ook graag deeladviezen of een tweede mening.

Renovatie

Vetvice is gespecialiseerd in stalinrichting op maat en dit kan ook als renovatie van de huidige stal.

Melkrobots

Om de potentiële arbeidsbesparing werkelijk te realiseren, moet een stal met melkrobots uitstekend ontworpen zijn in samenhang met de werkwijzen. Voor de koeien kan robotmelken veel rust opleveren, als de stal, management, voeding en werkwijzen kloppen.

Zandligboxen

Door middel van een zandligbox kan er meer natuurlijk gedrag vertoond worden en dit vermindert stress.

Ligboxen

Goed ligcomfort is essentieel om melkgevende koeien, droge koeien en jongvee stressvrij te houden. In de meeste stallen gaat het dan om goed geconstrueerde en goed verzorgde ligboxen, afgestemd op de aanwezige dieren. Vetvice kan tekeningen van goede ligboxen leveren, en advies voor instrooien en onderhoud van bedding. Wij beoordelen ook bestaande ligboxen om tot praktische verbeteringen te komen.

Vetvice nutrition

De hoofdzaken voor een hoog voersaldo zijn: een hoge melkproductie per koe, een hoge, kwalitatieve ruwvoeropbrengst, correct voermanagement, en vitale en vruchtbare koeien.

Droogstand en transitie

Goed gevoede, gezonde, comfortabele koeien in droogstand en transitie zijn klaar voor een gezonde, productieve lactatie

Managementbegeleiding

Advies en coaching voor ondernemers en herdmanagers, in het managen van hun melkveebedrijf, hun koeien en hun medewerkers

Vetvice Barn Design Academy

Vetvice verzorgt meerdere trainingen en lezingen over stalontwerp

Vetvice Voeding Melkvee

Training arbeid en melken

Een zeer praktisch programma om de eerste stap te zetten in werken met protocollen, taken en planning.

Huisvesting

Ontwerp van jongveehuisvesting waar de kalveren gezond en wel blijven, en waar de mensen prettig, veilig en efficiënt werken

Klimaat en ventilatie

Jonge kalveren zijn erg gevoelig voor kou en vaak worden hun hokken onvoldoende geventileerd. Om bij alle dieren op alle dagen en in alle seizoenen goede luchtverversing te garanderen, vereist een uitstekend ontwerp van het klimaat- en ventilatiesysteem.

Documenten van stagiaires

Regelmatig zijn er studenten die voor hun stage interessante onderzoeken voor Vetvice uitvoeren

Publicaties tijdschriften

Wij werken regelmatig mee aan artikelen in tijdschriften.

Ventilatie en hittestress

Een beter leefklimaat door optimale verdeling van frisse lucht.

Diergezondheid en welzijn

Jouw adviseurs voor gezonde koeien en jongvee, en dierenwelzijn

Natte melkmeting

Een goede natte melkmeting vertelt je hoe de melkmachine werkt, of de werkwijzen in de melkstal optimaal functioneren, en hoe de weerstand en infectiedruk bij de koeien zijn

CNCPS voederwaardebepaling

Vetvice verzorgt trainingen in het gebruik van CNCPS, in samenwerking met Cornell University

Dairy Lean & Arbeid en Melken

Vetvice werkt daarbij ondermeer met de principes van ‘LEAN’. LEAN’ is een managementstijl die gericht is op efficiënt produceren en geen onnodige dingen doen.

Hekkenplan

Hier komt tekst over Hekkenplan

Voeding en gezondheid jongvee

Jongveeopfok dient om een gezonde kalfvaars te produceren, die bij afkalven helemaal klaar is voor een langdurige carrière als melkgevende koe.

Koesignalen boeken

De boeken in de Koesignalen-reeks verschaffen u op hele praktische wijze tips en informatie over de onderwerpen Koesignalen, Klauwgezondheid, Jongvee, Uiergezondheid en Vruchtbaarheid

Nieuws

Ons team

Strohokken en zorgkoeien

Een stress-vrije afkalflijn, strohokken voor kwetsbare, zwakke en zieke koeien, en separatie- en behandelvoorzieningen zijn onmisbaar en een sleutel voor succes op elk melkveebedrijf. De opzet, inrichting en werkwijzen helpen dat u op het juiste moment, veilig en effectief behandelt.

Problemen, aanpassingen, verbeteringen

Hoe je het ook noemt, elk bedrijf moet continu verbeteren en op zoek zijn naar aanpassingen om succes zeker te stellen. En dat vereist in feite altijd een gestructureerde analyse van resultaten en huidige situatie, gevolgd door het maken en uitvoeren van een uitstekend plan.

Behandelplein

Preventieve handelingen en vroeg ingrijpen bij problemen zijn een absolute succesvoorwaarde voor elk melkveebedrijf