Huisvesting

Huisvesting voor jongvee vraagt om gespecialiseerde kennis. De vereisten waaraan hun verblijfplaats moet voldoen verschilt voor de diverse leeftijdsgroepen kalveren. Allereerst omdat de dieren groeien en meer of minder kwetsbaar zijn. Ten tweede omdat ze veel zorg en hygiëne nodig hebben, dus hun verblijfplaats moet ook een efficiënte werkplek zijn. Ten derde moet de huisvesting vaak passen in bestaande bebouwing of keuzes, en variaties in aantallen dieren kunnen opvangen. En als laatste moet de investering economisch kloppen.

De goede verstaander heeft hier weer Vetvice Vier Hoekstenen van Stallenbouw in herkend: koecomfort, arbeidsefficiëntie, flexibel en uitbreidbaar, en simpel-robuust-goedkoop.

De Blauwdruk Kalveropfok is een uitstekend, praktisch hulpmiddel voor veehouders om de jongveeopfok op hun bedrijf steeds verder te optimaliseren. Vetvice is een van de initiatoren en hielp mee met het bouwen en testen:https://www.has.nl/media/cn5bxppc/blauwdruk_kalveropfok-mrt19-has-hogeschool.pdf

Uiteindelijk wil je ook hier in control zijn: geen trammelant hebben en de resultaten bereiken die je je ten doel gesteld hebt.

Met zijn lasermeter meet Wiebe Veenstra de breedte van het voerpad achter het voerhek. Wiebe is een van de huisvesting- en klimaatadviseurs van Vetvice. Hij leunt op een pallisadevoerhek, wat volgens Vetvice het beste type voerhek is voor jonge kalveren.

Enkele interessante boeken uit de koesignalen reeks over dit onderwerp:

Jouw adviseur(s) voor huisvesting

Contact opnemen

Onze laatste nieuwsberichten

Waar wij voor staan

  • Goed benaderbaar; U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen over uw specifieke situatie

  • Veterinaire kennis; Ons team bestaat uit dierenartsen en ingenieurs met jarenlange ervaring

  • Koegericht; We streven naar optimaal welzijn voor dier en mens

  • Praktisch advies; Onze adviezen zijn gebaseerd op wetenschap en praktijkervaring, dus direct toepasbaar!