Behandelplein

Buiten het melken, bestaat 80% van de verzorging van koeien uit gezondheidshandelingen en behandelingen aan individuele dieren. Dit werk is complex en kan ook gevaarlijk zijn. Het moet op tijd gedaan worden, moet altijd gedaan worden en moet altijd goed gedaan worden.

Kortom: ontwerp en inrichting van een behandelplein is erg belangrijk en een goede investering. Vetvice heeft veel ervaring hierin. Wij adviseren en trainen ook in de werkwijzen, beslisbomen en behandelingen.

Op een bedrijf met 100 melkgevende koeien worden wekelijks tenminste 5 koeien bekapt, 1,5 koe drooggezet en 0,5 vaars geïntroduceerd, 1 behandeling voor mastitis uitgevoerd, 4 koeien geïnsemineerd en 5 koeien gecontroleerd voor gezondheid/vruchtbaarheid/dracht.

Een centrale plaats in de stal voor behandelingen, een behandelplein, is om meerdere redenen de beste oplossing:

  1. het vergroot de arbeidsefficiëntie, doordat de looplijnen heel kort gehouden worden;
  2. materialen en middelen kunnen op één plaats opgeslagen worden. Hierdoor kan met een kleinere voorraad gewerkt worden en is voorraadbeheer veel gemakkelijker. Dit geldt zeker als de opslagsystemen optimaal van kwaliteit en inrichting zijn, en bijv een systeem als 5-S wordt gebruikt.
  3. met een goed hekkenplan is het eenvoudig om koeien uit alle groepen naar het behandelplein te brengen en na behandeling naar de groep te brengen waar ze dan thuishoren.
  4. doordat er maar één werkplek hoeft te worden ingericht kan hier relatief eenvoudig en goedkoop alle benodigde voorzieningen worden aangebracht. Denk aan: verlichting, stromend water, stopcontacten, afvalbakken, achtergrondmuziek, protocollen-beslisbomen-checklisten, EHBO-spullen, persoonlijke veiligheid, enz.

Een behandelplein kan bijvoorbeeld bestaan uit de combinatie van een behandelbox, een separatieruimte met vastzetvoerhek en een CowSignals Cuddle Box voor kalfkoeien.

Koppelbehandelingen, zoals groepsvaccinaties, kunnen meestal het beste bij het vastzetvoerhek in de stal gedaan worden.

Het handboek Arbeid&Melken beschrijft hoe je op een melkveebedrijf de basis legt voor gestructureerd planmatig werken, zoals werken met protocollen, taken en een werkplanning.

In dit boek staat ook uitleg over het praktisch gebruik van diverse managementhulpmiddelen, zoals: LEAN voor verhoging van de arbeidsefficiëntie en 5-S voor voorraadbeheer.

 

 

 

Vetvice publiceerde in 2021 het boek Stressvrij omgaan met vee, dat een uniek praktisch overzicht geeft van hoe je rustig en veilig met vee omgaat. Inclusief informatie over het inrichten van stallen en behandelplekken

 

In een behandelbox kan elke behandeling aan een koe veilig en vakkundig worden uitgevoerd. Wij adviseren de behandelbox SA0042 van Wopa, die recent samen met Vetvice is ontworpen.

Vetvice en Wopa ontwierpen en introduceerden als eersten een behandelbox voor melkvee, in 2009, in samenwerking met oa Lely.

Video ‘Klauwen voorpoten behandelen in de Wopa SA0042 behandelbox’ 

Video ‘Werk aan uier en zijde koe in de wopa SA0042 behandelbox’ 

Video ‘Vetvice toont een behandelplein’ 

 

Vetvice Regel 1 voor effectief behandelen. U heeft het op uw bedrijf goed voor elkaar als 1 persoon in 1 minuut 1 koe vast kan zetten voor behandeling, en vervolgens in 1 keer goed behandelen. Vetvice kan u helpen om dit te realiseren.

Enkele interessante boeken uit de koesignalen reeks over dit onderwerp:

Jouw adviseur(s) voor behandelplein

Contact opnemen

Onze laatste nieuwsberichten

Waar wij voor staan

  • Goed benaderbaar; U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen over uw specifieke situatie

  • Veterinaire kennis; Ons team bestaat uit dierenartsen en ingenieurs met jarenlange ervaring

  • Koegericht; We streven naar optimaal welzijn voor dier en mens

  • Praktisch advies; Onze adviezen zijn gebaseerd op wetenschap en praktijkervaring, dus direct toepasbaar!