Ons team

Vetvice is een samenwerkingsverband van onafhankelijke adviseurs en adviesorganisaties, die kennisontwikkeling, back office en marketing met elkaar delen. Het belangrijkste bindmiddel is het gemeenschappelijke streven om het beste te doen voor een duurzame melkveehouderij, met koe, mens en aarde centraal. 

‘Het beste doen’ hebben wij gedefinieerd als:

 1. deskundig: wij besteden een substantieel van onze tijd aan evaluaties, doorscholing, kennisontwikkeling en onderlinge kennisuitwisseling;
 2. praktisch: wij vertalen wetenschappelijke kennis naar duidelijke en direct toepasbare adviezen en oplossingen;
 3. betrouwbaar: onze kennis is onderbouwd door wetenschap en praktijk, wij komen onze afspraken na.

‘Een duurzame veehouderij’ is daarbij gedefinieerd als: 

 • economische rentabiliteit: de veehouder moet een goed inkomen verdienen, met waardevolle producten en diensten;
 • de koeien: koeien verdienen gezondheid en welzijn; 
 • de mensen: veehouders en hun medewerkers verdienen een veilige, prettige werkplek waarin zij trots kunnen zijn, zich betrokken en bevlogen kunnen voelen, en zich kunnen ontwikkelen;
 • de aarde: klimaatneutraal, geen vervuiling, geen uitputting, geen aantasting;
 • de directe omgeving: veilig en prettig voor omwonenden en passanten. 

Geschiedenis

Vetvice werd opgericht op 1 januari 1997, door dierenartsen Joep Driessen en Jan Hulsen als veterinair organisatie- en adviesbureau: ‘Making veterinary knowledge work’. Zij richtten zich op training, projecten en advies in opdracht van agrarische organisaties in binnen- en buitenland. Al snel sloten dierenartsen Nico Vreeburg en Bertjan Westerlaan zich hierbij aan, eerst als medewerker en later als mede-eigenaar/ondernemers. 

Al vanaf het begin richtte Vetvice zich sterk op de melkveehouderij. En al snel kwam het accent te liggen op training, content en huisvesting/stallenbouw. Deze ontwikkeling werd sterk aangestuurd door het zelf-ontwikkelde trainingsprogramma Koesignalen en door de tientallen seminars ‘Bouwen voor grote koppels koeien’ met Canadese partner Jack Rodenburg. De slogan veranderde naar: ‘Happy cows, happy farmers.’

Koesignalen begon in 2000 als een workshop om melkveehouders te trainen in het beter observeren van hun dieren. Dit bleek een schot in de roos, afgemeten aan de belangstelling voor het onderwerp en de waardering van cursisten. In 2003 verscheen het boek Koesignalen, in de loop der jaren gevolgd door 11 andere boeken over melkveehouderij. Het standaardwerk Koesignalen is inmiddels in meer dan 35 talen uitgegeven, de latere boeken zijn ook zeer gewaardeerde uitgaven in vele landen. 

Ook advies en trainingen over stallenbouw en huisvesting ontwikkelden zich tot een veelgevraagd en gewaardeerd diensten. Vetvice hielp melkveebedrijven met 75 koeien tot bedrijven met duizenden melkkoeien, in binnen- en buitenland. Daarbij ontwikkelde het specifieke expertise op bepaalde gebieden, zoals melkrobots, zandligboxen en klimaat-ventilatie-hittestressmanagement.

In 2018 werd besloten om CowSignals Training Company als onafhankelijke onderneming te laten verder gaan onder het bezielende leiderschap en eigendom van Joep Driessen. De ontwikkeling van CowSignals vroeg om sterke focus en geen andere belangen, hetgeen binnen Vetvice niet volledig geborgd was. Vetvice en CowSignals werken nog steeds intensief samen.

Op hetzelfde moment werd in de strategie van Vetvice meer focus aangebracht op advies en op management van melkveebedrijven en medewerkers. Een nieuwe slogan werd gekozen: ‘Leading in Dairy Practice’.

Jouw adviseur(s) voor ons team

Contact opnemen

Onze diensten voor Over Vetvice

Onze laatste nieuwsberichten

Waar wij voor staan

 • Goed benaderbaar; U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen over uw specifieke situatie

 • Veterinaire kennis; Ons team bestaat uit dierenartsen en ingenieurs met jarenlange ervaring

 • Koegericht; We streven naar optimaal welzijn voor dier en mens

 • Praktisch advies; Onze adviezen zijn gebaseerd op wetenschap en praktijkervaring, dus direct toepasbaar!