false
267
622
fade
3
2

Tevreden Klanten

Wij willen elke dag een uitstekende prestatie leveren in onze competentiegebieden. Daarbij werken we altijd samen, met klanten, met partners. Onze maatstaven zijn tevreden klanten en een bijdrage aan de gezondheid en welzijn van rundvee.

We geven een overzicht van een aantal klanten cq. partners:

Vlaanderen

Hendrikx-Haeck 
Hendrikx-Haeck maakt een eigen editie van de poster Klauwgezondheid. Vetvice traint de buitendienstmedewerkers, op het vlak van Koesignalen en Klauwen.


VRV
Coöperatie VRV maakte een eigen editie van Koesignalen en trekt België door met het Koesignalen-concept. Vetvice verzorgt lezingen Koesignalen en trainde KI-dierenartsen en leidde enkelen van hen op om workshops te verzorgen.

Duitsland

Alta Genetics
Alta verspreidt een eigen uitgave van de boeken KuhSignale en Klauen. Alta verzorgt de logistiek van, en organiseert zelf lezingen en workshops Kuhsignale, Klauen en Jungvieh in Duitsland en Oostenrijk.


Lek Veterina

Lek Veterina introduceert de Koesignalen-aanpak in Slovenië, Servië en Kroatië. Vetvice traint de medewerkers en partners, levert kennisondersteuning en informatiematerialen.


Pfizer

Pfizer maakt een eigen uitgave in van het boek Kuhsignale, voor dierenartsen. Het faciliteert lezingen en trainingen Kuhsignale en Klauen, in dierenartsenpraktijken en voor dierenartsen en hun klanten.


Schaumann

Schaumann maakt een eigen uitgave van het boek Kuhsignale. Vetvice traint de buitendienst en verzorgt lezingen en workshops voor veehouders, in Duitsland en Oostenrijk.


TopAgrar/DLV

TopAgrar verspreidt en ondersteunt de Deutsche boekhandeleditie van het boek KuhSignale (Koesignalen).

Nederland

Agrifirm
Agrifirm maakte eigen edities van Koesignalen, Klauwen en Jongvee. Vetvice geeft lezingen en trainingen voor Agrifirm, met de onderwerpen: Koesignalen, Klauwen, Jongvee, Bouwen voor 100 koeien en meer.
 

CR-Delta
Vetvice verzorgt lezingen voor veehouders en traint buitendienstmedewerkers op het vlak van Koesignalen.


De Heus-Brokking-Koudijs
De Heus-Brokking-Koudijs maakt een eigen editie van Koesignalen. Vetvice traint de buitendienst op het gebeid van Koesignalen.
 

DeLaval
Vetvice is actief betrokken bij het ingebruik nemen en werken met de Herdnavigator.


ForFarmers

ForFarmers (toen nog ABCTA) is het eerste bedrijf dat een eigen editie van het boek Koesignalen wilde maken, nog voordat het boek geschreven was. Goed getraind en met het boek in de hand, wisten de voorlichters van ForFarmers veehouders enthousiast te krijgen en verbeteringen aan te dragen voor hun bedrijven.

Vetvice verzorgt voor ForFarmers lezingen en trainingen voor veehouders in Nederland, Duitsland en Denemarken.  De thema’s: Koesignalen, Klauwen, Jongvee en Bouwen voor 100 koeien en meer.


LAMI

LAMI organiseert een studietraject voor veehouders die willen bouwen voor duurzame veehouderij, waarbij Vetvice diergezondheid en dierwelzijn invult. Vetvice verzorgt lezingen en workshops Koesignalen en Klauwen voor LAMI.


Lely

Vetvice verzorgt lezingen en workshops voor melkveehouders, in opdracht van Lely, in vele landen.


Roodbont

Roodbont geeft de boeken Koesignalen, Klauwen en Jongvee uit, in de volgende landen: Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Noorwegen, Frankrijk, Polen, Groot-Brittanië en Ierland. Ook de poster Klauwgezondheid wordt door Roodbont in deze landen uitgegeven.
Bovendien is Roodbont wereldwijd uitgever van het boek Varkenssignalen.


Rijnvallei
Vetvice verzorgt trainingen en lezingen voor adviseurs en veehouders van de Rijnvallei.


UGCN
Samen met directeur Theo Lam maakte Vetvice aan een boek over Uiergezondheid. Vetvice vervulde een adviesrol in het kennistraject van het Uiergezondheidscentrum Nederland (UGCN).


Van Hall Instituut/Larenstein
Vetvice verzorgt training van studenten aan de Agrarische Hogescholen van Hall Instituut in Leeuwarden en Larenstein in Deventer, in de context van het project Vitale Koeien. Ook de ASG-groep neemt deel aan dit project.