false
278
143
fade
3
2

Melkrobotstallen

Andries-Jan de Boer

Adri van Boxtel

Eelco Entzinger

In 2009 heeft Andries-Jan de Boer een nieuwe ligboxenstal laten bouwen. De nieuwe ligboxenstal is een 3 + 3 rijige stal en biedt plaats aan 170 koeien, inclusief separatieruimtes, droge koeien en strohokken. De koppel melkkoeien is gescheiden in twee groepen. Aan de linkerkant lopen de vaarzen en de tweedekalfs koeien, en aan de rechterkant lopen de oudere koeien. In verband met de verschillen in rangorde en mastitis infectiedruk heeft de veehouder voor deze indeling... Lees meer...

In 2008 is de bestaande 5-rijige stal uit 1976 verbreed met twee boxenrijen, zodat er nu een 0+7+0 rijige stal staat. De stal biedt plek aan 120 melkkoeien, maar op dit moment lopen er zo’n 65 melkkoeien, droge koeien en drachtig jongvee. Niet alleen is de stal verbreed, maar de stalinrichting is ook onder handen genomen. Zo zijn de boxen veranderd en zijn er twee melkrobots geplaatst. De boxen staan afgesteld op een breedte van 1,10 m en een lengte van... Lees meer...

In 2010 heeft Eelco Entzinger zijn bestaande ligboxenstal verbreed. De bestaande ligboxenstal was een 2+2 rijige stal. Aan de rechterkant heeft hij drie ligboxenrijen bij laten bouwen, zodat er een 2+5 rijige stal ontstaat. Naast de bestaande voergang is er een voergang aan de buitenkant van de 5 rijige kant. De koeien worden gemolken door twee Lely melkrobots. Daarvan staan er één in het oudere gedeelte van de ligboxenstal en de ander in het nieuwe gedeelte. Lees meer... 

Jan Sander en Gea de Boer

In 2009 hebben Jan Sander en Gea de Boer in Langedijke de bestaande ligboxenstal laten verlengen. Op dit moment wordt er een quotum van negen ton vol gemolken, door de 100 aanwezige koeien op het bedrijf. De doelstelling is om komende jaren gestaag te groeien naar een miljoen kg quotum. De koeien worden gemolken door twee gelijkgespiegelde Lely A3-next melkrobots, deze staan in het laatste spantvak van de bestaande ligboxenstal. Deze bestaande ligboxenstal... Lees meer...

Mts. van Gestel

Coen van Gestel runt samen met zijn vrouw en vader een melkveebedrijf in het noorden van Brabant. In 2005 is er een 3-rijige stal met twee melkrobots gebouwd, met een voergang aan de buitenkant. De strohokken en het kantoor bevinden zich voorin de stal en de twee melkrobots links achterin de stal. De melkrobots staan in het verlengde van elkaar. Op dit moment (2011) wordt de stal verdubbeld in de lengterichting. De stal wordt uitgebreid met twee... Lees meer...

Meeuwis Millenaar

Begin 2011 is de renovatie van de bestaande ligboxenstal van Meeuwis Millenaar zo goed als afgerond. De veehouder heeft voor een renovatie gekozen, omdat hij geen nieuwe ligboxenstal wou bouwen. Mogelijk wil één van de kinderen later in het bedrijf, maar dat gaat waarschijnlijk nog een aantal jaren duren. Door de renovatie kan de mogelijke bedrijfsopvolger later zelf beslissen hoe de nieuwe ligboxenstal eruit moet zien en bij overname zit de veehouder financieel... Lees meer...

Evert de Mots

De familie de Mots komt oorspronkelijk uit Nijkerk en is in 2000 neergestreken in Wijster. Op dit moment wordt er een quotum van ruim negen ton vol gemolken, door een kleine 100 aanwezige koeien op het bedrijf. De koeien worden gemolken door twee Lely A3-next melkrobots en zijn gelijkgericht. Deze twee staan voor in de stal en in het midden zit een kantoor. Alle jongvee wordt op dit moment aangehouden, zodat de stal gestaag vol komt. De voormalige ligboxenstal wordt... Lees meer...