false
267
622
fade
3
2

Geschiedenis

Vetvice werd opgericht op 1 januari 1997 door Joep Driessen en Jan Hulsen. Hun missie was om veterinaire kennis en kunde aan te bieden aan het agrarische bedrijfsleven rondom het melkveebedrijf.

Joep en Jan kenden een groot belang toe aan communicatie, marketing en bedrijfskunde, om veterinaire kennis en kunde tot waarde te brengen bij de klanten. Met behulp van hun nieuwsgierigheid, het volgen van veel scholing en training, en heel veel ervaring uit uiteenlopende projecten ontwikkelen zijn hun deskundigheid op deze gebieden.

Joep & Jan met koe Els

In de stalperiode van 1999-2000 bedacht Vetvice concept en naam Koesignalen. Met als doel om trainingen te geven waarin veehouders leerden beter naar koeien te kijken en hun bedrijfsblindheid te verminderen. Nico Vreeburg en Bertjan Westerlaan droegen bij aan de ontwikkeling van dit concept en verzorgden van meet af aan workshops.


De dierenartsen van Vetvice vonden dat veehouders en voorlichters veel informatie misten, eenvoudigweg doordat ze de tijd niet namen om naar koeien te kijken. Maar ook doordat er te weinig kennis en structuur beschikbaar was.


Het Satellietproject van LTO bood haar studiegroepen de workshop Koesignalen aan vanaf oktober 2000. Vanaf 2003 verzorgen we zaalpresentaties. We hadden toen foto’s genoeg om een avond Koesignalen te bespreken.


Met Koesignalen kwamen lezingen, trainingen en boeken Klauwsignalen, Jongvee, Uiergezondheid en Vruchtbaarheid. Plus uiteenlopende projecten over droogstandsmanagement, welzijn en individuele bedrijfsproblemen. In binnen- en buitenland. Bij onze laatste telling blijken wij in meer dan 30 landen trainingen, lezingen en/of adviezen te hebben geleverd. Het boek Koesignalen is inmiddels in meer dan 25 talen verschenen en de andere boeken volgen...


Als je het hebt over koeien, heb je het ook over stallen en de organisatie van het werk bij de koeien. In 2005 startte onze samenwerking met de Canadese stallenbouwdeskundige Jack Rodenburg. Wij haalden hem naar Nederland om zijn kennis over het bouwen en inrichten van efficiënte stallen beschikbaar te maken voor Nederlandse melkveehouders. Tot dat moment dachten vrijwel alle stallenbouwers alleen in ligboxen en melkstal. Van zorgkoeien en arbeidsefficiëntie had nog niemand gehoord...


Met zijn typische accent en humor bracht Jack heel veel deskundigheid, ervaring en wijsheid naar zijn geboorteland. Het onderdeel "de eisen van de koe aan haar stal" vulden we natuurlijk zelf in.


Enkele trainingen en enkele onderwerpen in een paar landen, werden er heel veel trainingen in heel veel landen. Uit de Stallenbouwdagen volgde een grote vraag naar stallenbouwadvies. En eenvoudig advies op grote lijnen mondde uit in diepgaande begeleiding in grote details. Zoals op het vlak van zandboxen, plaatsing en uitvoering van hekken, en de Vetvice/DairyLogix melkrobotstal.


Het aantal medewerkers breidt zich uit tot 7 dierenartsen en een landbouwingenieur, die opereren binnen een groot aantal internationale samenwerkingen. Bijvoorbeeld het Vetvice Certified CowSignals Trainers Project wordt in vele landen heel goed ontvangen en zorgt dat we ook in landen waar we de taal niet spreken, veehouders en hun adviseurs kunnen trainen en ondersteunen.


Gedreven door -nog steeds- onze ambitie en nieuwsgierigheid houden we niet op met steeds te blijven zoeken naar verbetering en meer kennis. Vrijwel continu doen we onderzoek, hebben we stagiaires en zijn we bezig met kennis over de hele wereld te inventariseren en om te zetten in praktisch toepasbare concepten voor onze presentaties, trainingen, boeken en allerlei andere informatieproducten.


Als je een stal bouwt, moet je ook het werk in die stal gaan organiseren. Veel bedrijven gaan met personeel werken, of moeten de eigen arbeid maximaal efficiënt gaan inzetten om hun bedrijf voort te zetten zoals ze graag willen. Dat heet "ambitie"... Vervolgens moet je stal en werk op elkaar afstemmen, personeel werven en inwerken, en een planning opstellen. Het beste vóórdat je gaat bouwen. Wij wilden hierbij behulpzaam zijn en startten met het Future Farming project, waarin we gingen trainen en adviseren over de werkwijzen, de arbeidsefficiëntie en de organisatie van het werk. Wederom bracht dit werk ons op vele plaatsen, van het melkrobotbedrijf in Nederland, tot het bedrijf met 2.000 koeien in Indonesië.


In 2007 legden we de basis voor een opdeling van Vetvice in werkgebieden en per 1 januari 2009 werd de Vetvice Groep een feit. Vier zelfstandige bedrijven die gezamenlijk opereren onder de naam Vetvice. De CowSignals Training Company, Vetvice Stallenbouwadvies, Future Farming, en Vetvice Boeken en Informatiedragers.

Sinds 1 januari 2009 zijn Nico Vreeburg en Bertjan Westerlaan ook volledig mede-eigenaar van Vetvice BV, de moedermaatschappij. Wij werken samen met een team bevlogen vakmensen, die minstens evenveel in hun mars hebben als wij... Dat beloofd wat voor de toekomst...


Met veel enthousiasme, ambitie en inzet gaan wij voort om voorop te blijven lopen in de wereld. Met betrouwbare kennis die we zelf in de praktijk brengen. Een been tussen de koeien, een been in het kantoor.

Vetvice team juli 2011