false
275
613
fade
3
2

Werken met standaard werkwijzen

Werken met standaard werkwijzen, ofwel protocollen, is onmisbaar op bedrijven met meerdere medewerkers. En ook op kleinere bedrijven zorgt het dat u het werk altijd zo goed mogelijk doet, met minimaal verbruik van tijd en materialen.
 

Werken met standaard werkwijzen is een teamproces. U kunt als baas niet eenvoudig weg een map met werkinstructies in de stal leggen met de opmerking: "Lees dit. Zo gaan jullie vanaf nú werken".
 

U wilt dezelfde taken telkens (laten) uitvoeren op één manier, die het beste resultaat oplevert en het minste kost. Want dat scheelt problemen achteraf, maakt de organisatie veel gemakkelijker en vermindert de noodzaak tot onderlinge communicatie. Waardoor uw medewerkers met meer plezier hun werk doen.
 

Dus u gaat standaard werkwijzen ontwerpen (Standard Operating Procedures (S.O.P.'s), ook wel: protocollen). Als u dit op de juiste wijze doet, levert dit u heel veel op. Realiseert u zich daarbij wel dat het proces van met elkaar nadenken, bedenken en organiseren minstens zo belangrijk is als de uiteindelijke werkwijze. Vetvice kan u hierbij helpen, als gespreksleider en deskundige op het gebied van arbeidsefficiëntie en koemanagement.
 

Vetvice ondersteunt het proces waarin u zélf de standaard werkwijzen ontwikkelt. Wij leggen uit hoe u het ontwerpproces het beste kunt doorlopen én we adviseren u hoe u specifieke taken het slimst kunt aanpakken. Vetvice begeleid dus het ontwikkelen, inrichten, uitvoeren en verbeteren van uw standaardwerkwijzen.

Hoe kun je de handelingen rondom klauwgezondheidsmanagement het beste organiseren? Gezondheidsmanagement.